QS.Ali Imron 133-134

Allah SWT berfirman

" Dan segeralah menuju ampunan dari Tuhanmu dan syurgamu yang di sediakan bagi orang orang yang bertaqwa ' yaitu orang orang yang mendermakan hartanya dalam keadaan susah dan senang menahan marah dan suka memaafkan kesalahan orang lain Allah mencintai orang orang yang berbuat baik [ QS.Ali Imron 133-134 ]

Bahkan pada hari kiamat Allah akan memanggil mereka di hadapan para maklukNYA yang sesuai dengan sabda Rosullah SAW ; '' Barang siapa yang mampu menahan amarah padahal ia mampu melakukanya akan di panggil Allah di hadapan para makluk pada hari kiamat ,kemudian Allah akan mempersilakan bidadari yang di inginkan [AT.Tirmidzi dan Abu daut ]

Sahabat Telaga Rindhu yang di rahmati Allah .....semoga Allah mengkaruniai aklaq yang baik berbudi pekerti luhur dan mulia dan menyampaikan kepada kita pada kasih sayang dan cinta serta rahmat dan hidayahnya ..... Aamiin

Abhi Aufa

Manusia yang paling lemah adalah orang yang tidak mampu mencari seorang sahabat. Namun yang lebih lemah dari itu adalah orang yang mendapatkan banyak sahabat tetapi menyia-nyiakannya.