Do'a mohon rizky yang halal ....Aamiin kan Do'a ini sahabat Telaga Rindhu semoga Allah selalu melimpahkan Rahmat dan hidyaah kepada kita ... In shaa allah ..

Abhi Aufa

Manusia yang paling lemah adalah orang yang tidak mampu mencari seorang sahabat. Namun yang lebih lemah dari itu adalah orang yang mendapatkan banyak sahabat tetapi menyia-nyiakannya.

No comments:

Post a Comment

    bIO th eXCLUSIVE     bIO th eXCLUSIVE