Ikatan setan ketika kita tidur


" Setan membuat tiga ikatan di tengkuk kalian ketika tidur "di setiap ikatan syetan akan mengatakan 'malam masih panjang tidurlah '
Jika seseorang bangun dan lalu berdzikir kepada Allah lepaslah satu ikatan ....
Kemudian jika sesorang berwudhu satu ikatan lagi akan terlepas...
Kemudia jika seseorang mengerjakan sholat lepaslah ikatan terakhir ..

Dan di pagi hari seseorang akan semngat dan bergembira ,jika tidak seseorang itu akan menjadi galau dan malas ( HR.Bukhori dan muslim )

Abhi Aufa

Manusia yang paling lemah adalah orang yang tidak mampu mencari seorang sahabat. Namun yang lebih lemah dari itu adalah orang yang mendapatkan banyak sahabat tetapi menyia-nyiakannya.

No comments:

Post a Comment

    bIO th eXCLUSIVE     bIO th eXCLUSIVE